Background Image
Table of Contents Table of Contents
 116 / 116 Previous Page
Information
Show Menu
116 / 116 Previous Page
Page Background

, מתקדמים בצעדי ענק!

PAM-4

יש לנו את הכלים שיזניקו אתכם קדימה

זהו סיפור שלא נגמר... כל יום, כל חודש, כל שנה, אנחנו צריכים רוחב פס גדול יותר מבעבר.

בנוסף, ישנו צורך בשחרור צאוורי בקבוק ברשת.

ואנו יכולים לעזור לכם להתגבר

PAM-4

הפיתרון האפשרי הינו שימוש בטכנולוגיית

.

Ethernet

או

PAM-4

על האתגרים שבבדיקת

כלים מובילים לבדיקה וסימולציה בתחום הדיגיטל, לכל שלבי הפיתוח

Keysight

ל-

.

PAM-4

בטכנולוגיית

טלפון: 5558829-30

מסימולציה ועד תאימות

PAM-4

כלי בדיקה לטכנולוגיית

לסימולציה ובדיקה השוואתית מול מדידות

ADS

תוכנת

כלי מדידה אלקטרוניים

4,000

מעל ל-

אתכם

יכולה להזניק

Keysight

בואו ללמוד עוד כיצד

www.keysight.com/find/pam4

קדימה